Congratulations to the Adelaide event winners

 • A, Burt SA
 • A, Powell SA
 • J, Branford SA
 • M, Hegarty SA
 • M, Rowntree SA
 • W, Bell SA
 • B, Pietsch SA
 • D, James SA
 • C, Judd SA
 • M, McRae SA
 • D, Andrews SA
 • S, Brown SA
 • B, Adair SA
 • J, Carlino SA
 • B, Dalgarno SA
 • Z, Wajwoda SA
 • J, Veide SA
 • H, Thornby SA
 • M, VillanuevaSA
 • F, Thomas SA
 • H, Carter SA
 • S, Cloonan SA
 • J, Thomson SA
 • D, Ammerlaan SA
 • L, Bullock SA
 • H, Williams SA
 • S, Jaffer SA
 • C, Nguyen SA
 • N, Smith SA
 • C, Grogan SA
 • J, Talbot-Smith SA
 • G, Hocking SA
 • B, Green SA
 • K, Hunt SA
 • T, Van Dongen SA
 • M, Williams SA
 • C, Kajewski SA
 • L, Mcmaugh SA
 • P, Evans SA
 • T, Hillier SA
 • C, Scarborough SA
 • K, Holmes SA
 • C, May SA
 • M, Sifa SA
 • D, Bopape SA
 • O, Pedisic SA
 • M, Ward SA
 • B, Manenti SA
 • M, Sayner SA
 • M, Waterman SA
 • K, Thompson SA
 • T, Lorensini SA
 • R, Cronin SA
 • S, Thomson SA
 • T, Beard SA
 • D, Matthews SA
 • B, Poole SA
 • B, Woodward SA
 • B, Rankine SA
 • R, Murdoch SA
 • R, Maricic SA
 • M, Scanlan SA
 • C, Dickson SA
 • J, Chyer SA
 • D, Christie SA
 • B, Hauner SA
 • M, St Hill SA
 • M, Nicholson SA
 • M, Solar SA
 • B, Vadera SA
 • O, Sandford SA
 • T, Miller SA
 • B, Newbold SA
 • S, Salter SA
 • C, Hadley SA
 • A, Norberts SA
 • S, Moore SA
 • J, Cwiek SA
 • P, Traum SA
 • N, Harnas SA
 • D, Parkyn SA
 • S, Monaghan SA
 • P, Jacques SA
 • U, Topham SA
 • M, Baxter SA
 • J, Wolstenholme SA
 • A, Johnson SA
 • N, Askew SA
 • A, Thwaites SA
 • C, Valle SA
 • S, Smith SA
 • J, Mcbain SA
 • E, Webster SA
 • G, Bereny SA
 • A, Taylor SA
 • E, Grau SA
 • R, Gibson SA
 • J, Jorquera SA
 • R, Chivaura SA
 • P, Andison SA
 • A, Athaydes SA
 • C, Ocampo SA
 • S, Kneile SA
 • I, Fischer SA
 • D, Gilbert SA
 • G, Bresolin SA
 • K, Anderson SA
 • T, Reynolds SA
 • L, Schwerdt SA
 • J, Walasek SA
 • K, Zinoviev SA
 • C, Osborne SA
 • L, Mcfarlane SA
 • L, Bresadola SA
 • A, Knight SA
 • E, Churchill SA
 • M, Kuzmanov SA
 • N, Lane SA
 • O, Hoskyns SA
 • H, Peters SA
 • R, Withers SA
 • R, Withers SA
 • A, Mason SA

Check out the gig and entry details below.

12th February 2023
Lime Cordiale (DJ Set)
The Island
Competition Dates: 16th January 2023 - 5th February 2023
4th March 2023
Drapht
The Aviary Rooftop
Competition Dates: 6th February 2023 - 26th February 2023
25th March 2023
Bag Raiders (DJ Set)
Moseley Bar & Kitchen
Competition Dates: 27th Feb 2023 - 19th March 2023
8th April 2023
Wafia
The Lawn at Garden Kitchen & Bar
Competition Dates: 20th March 2023 - 2nd April 2023
29th April 2023
The Jungle Giants
Osborne Roof Top & Bar
Competition Dates: 3rd April 2023 - 23rd April 2023